Propagačný film ECPGR

calendar_today

Európsky program spolupráce pre genetické zdroje rastlín (ECPGR) je zameraný na spoluprácu medzi európskymi krajinami pre zabezpečenie dlhodobej ochrany a zvýšeného využívania genetických zdrojov rastlín v Európe https://www.ecpgr.cgiar.org/. ECPGR pri príležitosti 40. výročia svojho založenia (1980) s finančným príspevkom Spolkového ministerstva pre výživu a poľnohospodárstvo Nemecka, vytvorilo propagačný film, kde členmi medzinárodného tímu boli Jens Weibull a Lina Weibull, Marc Lateur a jeho kolegovia z Walloon Research Station v Gembloux, Marianne Lefort, Ewa Hermanovicz, Benjamin Chesterton a zamestnanci Duckrabbit, pracovníci NPPC - VURV Pavol Hauptvogel and Rene Hauptvogel.

Marc Lateur upriamil pozornosť na význam ECPGR, rôznorodosť genetických zdrojov rastlín, ich genetickú eróziu a zmysel zachovania pre budúce generácie.

https://www.youtube.com/watch?v=6JsTUZ-fOFM

Späť
Top