Energetické rastliny, ich využitie na priemyselné účely a ich vplyv na pôdne vlastnosti

calendar_today

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby – Ústav agroekológie Michalovce si Vás dovoľuje pozvať na demonštračné aktivity zamerané na

„Energetické rastliny, ich využitie na priemyselné účely a ich vplyv na pôdne vlastnosti“.  Aktivity budú prebiehať  v pondelok, 20. máj 2024  v areály ÚA - Experimentálne pracovisko Milhostov, Milhostov 237, 075 01 Trebišov.

Tešíme na Vás.

Späť
Top