Deň zdravia Tr. Teplice 8. 6. 2024

calendar_today

Tak ako každý rok, i tento rok, v pekný slnečný deň 8. jún 2024 sa zúčastnil Ing. Rastislav Bušo, PhD. Dňa zdravia v meste Trenčianske Teplice.

Spoločne s Ing. Ivetou Čičovou, PhD. – vedúcou Génovej banky SR sme prezentovali  pestovanie a využitie liečivých rastlín, ochranu genetických zdrojov rastlín i produkty zdravej výživy.

Top