"Deň otvorených dverí" VÚA Michalovce

calendar_today

Dňa 25. mája 2023 sa v priestoroch laboratória NPPC – VÚRV – Ústavu agroekológie Michalovce konal Deň otvorených dverí pod názvom „Nakuknutie do práce v poľnohospodárskom laboratóriu“.

Účelom stretnutia bolo pre študentov stredných škôl z regiónu priblížiť poľnohospodárstvo a s ním súvisiacu laboratórnu prácu pri stanovovaní základných parametrov pôdy, priemyselných a organických hnojív a dopestovanej poľnej produkcie a možno usmerniť ich rozhodovanie pri ďalšom štúdiu.

Stretnutia sa zúčastnilo aj niekoľko poľnohospodárov z regiónu. S poľnohospodármi sme prediskutovali niektoré ich problémy, s ktorými im môžeme pomôcť.

Top