Aktuality NPPC - VÚRV Piešťany

calendar_today

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch v spolupráci s partnerom PeWaS s.r.o. sa vo svojom výskumnom programe venuje adaptácii pestovateľských technológií poľných plodín zameraných na elimináciu rizík spojených s klimatickou zmenou, konkrétne  na stimuláciu vzchádzania počiatočného vývoja rastlín. Skúšané podporné látky vo forme superabsorpčných polymérov aplikovaných na osivo umožnia pestovateľom v podmienkach s deficitom zrážok v čase zakladania porastov a pri dodržaní správnej agrotechniky dosahovať stabilné úrody v požadovanej kvalite. 

Viac sa dozviete z reportáže odvysielanej v Správach RTVS 27.09.2021 (39:29 - 42:14  minúta)        

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982

 

Späť
Top