Agriculture

calendar_today

Agriculture (Poľnohospodárstvo) je recenzovaný medzinárodný časopis s otvoreným prístupom. Ponúka publikovanie vedeckých prác tematicky zameraných na poľnohospodárske a biologické vedy. Je vydávaný 4-krát ročne NPPC-VÚRV Piešťany a dostupný v elektronickej verzií na webových stránkach: www.agriculture.sk; sciendo.com/journal/agri.

Späť
Top