21. vedecká konferencia "Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín"

calendar_today

Dňa 4. novembra 2014 sa uskutoční vo VÚRV v Piešťanoch 21. vedecká konferencia "Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín". Témou konferencie bude: "Zdravé a kvalitné primárne zdroje pre rastlinnú a živočíšnu výrobu".

Späť
Top