Archív aktualít

calendar_today

Verejný odpočet CVRV Piešťany za rok 2010.

Pozvánka na verejný odpočet o činnosti CVRV Piešťany za rok 2010, konaný 10. 5. 2011 na MPRV SR.

Čítať viac
calendar_today

Otvorenie technického izolátu viniča a seminár Vinič a víno konkurencieschopne

Dňa 29. marca sa v CVRV Piešťany uskutoční 2.vzdelávacia aktivita Programu rozvoja vidieka 2007-2013 „Vinič a víno konkurencieschopne“, aktivita…

Čítať viac
calendar_today

Deň Poľa - nové trendy v poľnohospodárstve: pestovanie energetických a GM rastlín, zeleniny a…

Dňa 11.03. 2011 organizuje CVRV Piešťany – Výskumný ústav agroekológie Michalovce na svojom Experimentálnom pracovisku v Milhostove okres Trebišov…

Čítať viac
calendar_today

Ochrana a využitie agrobiodiverzity pre výživu a poľnohospodárstvo - princípy, legislatíva,…

Dňa 21. 02. - 23. 02. 2011 organizuje Centrum výskumu rastlinnej výroby akreditovanú vzdelávaciu aktivitu „Ochrana a využitie agrobiodiverzity pre…

Čítať viac
calendar_today

Tlačová správa CVRV

 Vývoj a inštalácia lyzimetrických zariadení pre racionálne hospodárenie na pôde v udržateľnej rastlinnej výrobe

Čítať viac
calendar_today

Prenos a využitie poznatkov a výsledkov výskumu geneticky modifikovaných rastlín do pôdohospodárskej…

Dňa 1.-2. februára 2011 sa vo VÚRV Piešťany uskutoční 6. vzdelávacia aktivita Programu rozvoja vidieka 2007-2013 "Geneticky modifikované rastliny -…

Čítať viac
Top