Archív aktualít

calendar_today

Tlačová správa CVRV

 Vývoj a inštalácia lyzimetrických zariadení pre racionálne hospodárenie na pôde v udržateľnej rastlinnej výrobe

Čítať viac
calendar_today

Prenos a využitie poznatkov a výsledkov výskumu geneticky modifikovaných rastlín do pôdohospodárskej…

Dňa 1.-2. februára 2011 sa vo VÚRV Piešťany uskutoční 6. vzdelávacia aktivita Programu rozvoja vidieka 2007-2013 "Geneticky modifikované rastliny -…

Čítať viac
calendar_today

Vzdelávací projekt PRV 2007-2013 "Poľnohospodárstvo priateľské k životnému prostrediu a produkcia…

EKOSPRAVODAJ, číslo 1/2010 "Význam vegetácie a vody na zmiernenie dopadu klimatickej zmeny v rastlinnej výrobe".

EKOSPRAVODAJ, číslo 2/2010…

Čítať viac
calendar_today

PESTOVATEĽSKÉ TECHNOLÓGIE A ICH VÝZNAM PRE PRAX

Pozvánka na vedeckú konferenciu, 24. november 2010 CVRV – VÚRV PIESŤANY,
Bratislavská cesta 122, Piešťany

Čítať viac
calendar_today

3. vzdelávací seminár PRV "Poľnohospodárske využívanie horských a podhorských oblastí Slovenska".

V dňoch 26. - 27. 10. 2010 sa na CVRV - VÚTPHP Banská Bystrica uskutoční 3. vzdelávací seminár PRV "Poľnohospodárske využívanie horských a podhorských…

Čítať viac
calendar_today

Mak siaty pre Slovensko.

Dňa 4. novembra sa uskutoční vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch 2. seminár "Mak siaty pre Slovensko". Vaša účasť je vítaná!

Čítať viac
calendar_today

Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín v podmienkach Slovenska.

Medzinárodná odborná akcia určená pre odbornú verejnosť, ktorá sa uskutoční 5. októbra 2010 na pokusnom poli Výskumného pracoviska VÚRV Piešťany v…

Čítať viac
calendar_today

Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín.

V dňoch 26.-27. októbra 2010 sa uskutoční v hoteli Piešťany 17. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Nové poznatky z genetiky a šľachtenia…

Čítať viac
calendar_today

Plán podujatí CVRV Piešťany na rok 2010

Prehľad vedeckých a odborných podujatí, ktoré CVRV Piešťany a jeho pracoviská plánujú zorganizovať v roku 2010.

Čítať viac
calendar_today

3rd Regional Workshop SALVERE in Slovakia.

Pozvánka na 3. regionálny workshop v rámci projektu SALVERE, konaný 22. a 23. 9. 2010 v Selciach.

Čítať viac
calendar_today

Výstava broskýň

Výstava bude otvorená 11. 8. a 12. 8. od 8.00 hod do 16:00

hod, v piatok 13. 8. 2010 od 8:00 do 12:00 hod. v priestoroch

CVRV Piešťany na&he

Čítať viac
Top