List and contacts of employees of ARI

Výskumný ústav agroekológie Michalovce / Agroecology Research Institute Michalovce  
List of employees ARI MichalovceTel. numbere-mail
Riaditeľ VÚA Michalovce / Director: Hecl Ján, RNDr., PhD.00421 56 6443888jan.hecl@nppc.sk
 00421 911 940 066riaditel.vua@nppc.sk
   
Zástupca riaditeľa VÚA Michalovce / Deputy-Managing Director:  
Kováč Ladislav, Ing., PhD.00421 905 884 582ladislav.kovac@nppc.sk
 00421 948 140 465 
   
Vedecký tajomník / Scientific secretary  
Danielovič Igor, RNDr., PhD.00421 56 6443888igor.danielovic@nppc.sk
   
Sekretariát riaditeľa VÚA Michalovce / Director´s Secretariate  
Nagyová Monika 00421 56 6443888riaditel.vua@nppc.sk
   
Úsek riaditeľa / Director's department  
Nagyová Monika00421 56 6443888monika.nagyova@nppc.sk
Bejda Michal00421 56 6443888 
   
Odbor hospodárskej správy a služieb - pracovisko VÚA / Operation Assurance Desk  
Zausin Juraj 00421 56 6443888juraj.zausin@nppc.sk
Bajus Martin   
Janok Ján  
Malackanič Dušan  
Rosol Milan  
   
Odbor Produkčnej ekológie  / Production Ecology Project Section   
Vedúci / Head: Hnát Andrej, Ing.00421 56 6443888andrej.hnat@nppc.sk
Balla Pavol, Ing., PhD.00421 905 884 582pavol.balla@nppc.sk
Iľková Lucia, Mgr.00421 56 6443888lucia.ilkova@nppc.sk
Jakubová Jana, Ing.00421 56 6443888jana.jakubova@nppc.sk
Porvaz Pavol, Ing., PhD.00421 56 6443888pavol.porvaz@nppc.sk
Tóth Štefan, Ing., PhD.00421 56 6443888stefan.toth@nppc.sk
   
Projektová sekcia Agrochémia / Agrochemistry Project Section  
Vedúci / Head: Šoltysová Božena, Ing., PhD.00421 56 6443888bozena.soltysova@nppc.sk
Danielovič Igor, RNDr., PhD.00421 56 6443888igor.danielovic@nppc.sk
Danilovič Martin, Ing., PhD.00421 56 6443888martin.danilovic@nppc.sk
Zausinová Ľudmila00421 56 6443888 
   
Experimentálne pracovisko Milhostov / Experimental Station Milhostov  
Vedúci / Head: Kováč Ladislav, Ing., PhD.00421 905 884 582ladislav.kovac@nppc.sk
Timková Mária 00421 905 884 582 
Janok Vladimír 00421 905 884 582 
Top