List and contacts of employees of ARI

Výskumný ústav agroekológie Michalovce / Agroecology Research Institute Michalovce
Riaditeľ VÚA Michalovce / Director: Hecl Ján, RNDr., PhD.21056/6420689hecl@minet.sk 
Zástupca riaditeľa VÚA Michalovce / Deputy-Managing Director:
Kováč Ladislav Ing., PhD..51 kovac@minet.sk 
Sekretariát riaditeľa VÚA Michalovce / Director´s Secretariate
Nagyová Monika 56056/6443888nagyova@minet.sk056/6420205
Referát zabezpečenia prevádzky / Operation Assurance Desk
Zausin Juraj 11   
Bejda Michal 11   
Projektová sekcia Produkčnej ekológie / Production Ecology Project Section 
Vedúci / Head: Hnát Andrej, Ing.58 hnat@minet.sk 
Porvaz Pavol, Ing., PhD.16 porvaz@minet.sk 
Tóth Štefan, Ing., PhD.23 toth@minet.sk 
Kotorová Danka, RNDr., PhD.19 kotorova@minet.sk 
Balla Pavol, Ing., PhD.50 balla@minet.sk 
Jakubová Jana, Ing.17 jakubova@minet.sk 
Projektová sekcia Agrochémia / Agrochemistry Project Section
Vedúci / Head: Šoltysová Božena, Ing., PhD.25 soltysova@minet.sk 
Danielovič Igor, RNDr., PhD.26 danielovic@minet.sk 
Danilovič Martin, Ing., PhD.51 danilovic@minet.sk 
Zausinová Ľudmila52   
Experimentálne pracovisko Milhostov / Experimental Station Milhostov
Vedúci / Head: Kováč Ladislav, Ing., PhD. 056/6724390kovac@minet.sk056/6724390
Timková Mária     
Janok Vladimír     
Kandrák Ján     
Malackanič Dušan     
Barila Jozef
Bajus Martin
Top