List and contacts of employees of PPRI

List  of employees of PPRC PiešťanyTel. predĺženieTel. číslo e-mailom 
Riaditeľ VÚRV Piešťany / Managing Director of RIPP Piešťany
Hauptvogel Pavol, Ing., PhD.271 033 7947272
033 7947272
pavol.hauptvogel@nppc.sk 
Zástupca riaditeľa VÚRV Piešťany / Deputy - Managing Director of RIPP Piešťany
Sedlárová Ľubica, PhDr.132033 7947132lubica.sedlarova@nppc.sk 
Sekretariát / Secretary:    
Živčáková Mária272033 7947272maria.zivcakova@nppc.sk  
Gubová Ivana273033 7947273ivana.gubova@nppc.sk 
Referát manažmentu výskumu a vývoja / Research and Development Management
Pavlovičová Mária, RNDr.275033 7947275maria.pavlovicova@nppc.sk 
Knižnica / Library
Sedlárová Ľubica, PhDr.132033 7947132lubica.sedlarova@nppc.sk 
Referát právny / Legal Desk
Počuchová Dagmar, JUDr.282033 7947282dagmar.pocuchova@nppc.sk 
Odbor informačných technológií/ Department of Information Technology
Búcor Štefan, Ing.286033 7947286stefan.bucor@nppc.sk 
Referát správy majetku a prevádzky / Property Administration and Operation Desk
Pavlíková Edita, Ing217033 7947217edita.pavlikova@nppc.sk 
Branderský Ľubomír238,239033 7947238  
Matuškovič Viliam238,239033 7947238  
Sendrei Patrik238,239033 7947238  
Solmoši Jozef238,239033 7947238  
Wiecek Karel238,239033 7947238  
Zemko Pavol238,239033 7947238  
Odbor pestovateľských systémov / Department of Growing Systems 
Vedúci / Head: Gavurníková Soňa, Ing., PhD. 119033 7947119sona.gavurnikova@nppc.sk 
Zástupca / Deputy: Bušo Rastislav, Ing., PhD.139033 7947139rastislav.buso@nppc.sk 
Zástupca/Deputy (Borovce):Dubovská Zuzana401033  7796189zuzana.dubovska@nppc.sk 
Apacsová-Fusková Miroslava, Ing., PhD.145033 7947145miroslava.fuskova@nppc.sk 
Bezáková Ivana, Ing., PhD.157033 7947157ivana.bezakova@nppc.skMD
Brezinová Mária 123, 117033 7947117maria.brezinova@nppc.sk 
Bučková Miriama, Bc.143,120033 7947143miriama.buckova@nppc.sk 
Hašana Roman, Ing.,PhD.134033 7947134roman.hasana@nppc.sk 
Havrlentová Michaela, doc., RNDr., PhD.124, 125,033 7947124michaela.havrlentova@nppc.sk 
Hendrichova Jana, RNDr.1260337947126jana.hendrichova@nppc.sk 
Hrčková Katarína, Ing. 130033 7947130katarina.hrckova@nppc.sk 
Klimáčková Jana, RNDr.113033 7947113jana.klimackova@nppc.sk 
Malovcová Ľubica, RNDr.133033 7947133lubica.malovcova@nppc.sk 
Mišurová Anna 120, 117033 7947120anna.misurova@nppc.sk 
Palkovičová Danica 149, 116033 7947146danica.palkovicova@nppc.sk 
Urbanová Eva 147, 116033 7947116eva.urbanova@nppc.sk 
Zeleňáková Katarína 115, 117033 7947115katarina.zelenakova@nppc.sk 
     
Odbor aplikovanej biológie a genetiky / Department of Applied Biology and Genetics
Vedúci / Head: Ondreičková Katarína  ,Mgr. , PhD.154033 7947154katarina.ondreickova@nppc.sk 
Zástupca / Deputy:  Gregová Edita, Ing., PhD.215, 302033 7947215gregova.edita@nppc.sk 
Bojnanská Katarína , Ing. 352033 7947352katarina.bojnanska@nppc.sk 
Búcor Matúš166033 7947166matus.bucor@nppc.sk 
Cilík Peter, Mgr.277033 7947277peter.cilik@nppc.sk 
Eiseltova Silvia 385, 317033 7947317silvia.eiseltova@nppc.sk 
Gubiš Jozef , Ing., PhD.288, 341033 7947288jozef.gubis@nppc.sk 
Gubišová Marcela, Mgr., Phd.154033 7947154marcela.gubisova@nppc.sk 
Hrdlicová Miroslava, RNDr., PhD.327033 7947327     miroslava.hrdlicova@nppc.sk 
Hrotík Matúš, Mgr.358033 7947358matus.hrotik@nppc.sk
Hudcovicová Martina, Mgr., PhD.155033 7947155martina.hudcovicova@nppc.sk 
Kaňuková Šarlota, RNDr.323033 7947323sarlota.kanukova@nppc.sk 
Klčová Jela 158033 7947158klcova@vurv.sk 
Klčová Lenka, Mgr., PhD.155033 7947155lenka.klcova@nppc.sk 
Kraic Ján, prof., RNDr., PhD.,168033 7947168jan.kraic@nppc.sk 
Lukešová Jaroslava 354033 7947354jaroslava.lukesova@nppc.sk 
Mihálik Daniel, doc., Mgr., PhD.142, 302033 7947142daniel.mihalik@nppc.sk 
Nadubinska Miriam, Mgr., PhD.,343033 7947343miriam.nadubinska@nppc.sk 
Pastirčák Martin ,Mgr., PhD.336,353033 7947353martin.pastircak@nppc.sk 
Poništová Jarmila276033 7947276jarmila.ponistova@nppc.sk 
Šliková Svetlana, Ing., PhD. 326033 7947326svetlana.slikova@nppc.sk 
Šnajdarová Eva 320033 7947320eva.snajdarova@nppc.sk 
     
Génová banka Slovenskej republiky / Gene Bank of the Slovak Republic
Vedúci / Head: Čičová Iveta, Ing., PhD.345033 7947345iveta.cicova@nppc.sk 
Hauptvogel Pavol, Ing., PhD.313033 7947313pavol.hauptvogel@nppc.sk 
Čenščák Rastislav369033 7947369  
Hauptvogel René, Ing., PhD.308033 7947308rene.hauptvogel@nppc.sk 
Krošlák Ján 305033 7947305jan.kroslak@nppc.sk
Kučerová Petronela344033 7947344petronela.kucerova@nppc.sk 
Mendel Ľubomír, Ing., PhD.307033 7947307lubomir.mendel@nppc.sk 
Mitošinková Alena 306033 7947306mitosinkova.a@vurv.sk 
Sedmáková Kvetoslava280033 7947280kvetoslava.sedmakova@nppc.sk 
Šintál Marek3100337947310  
Varga Marek, Ing.301, 323033 7947301marek.varga@nppc.sk 
Vlhová Lenka347033 7947347lenka.vlhova@nppc.sk 
Zetochová Erika, Ing.303033 7947303erika.zetochova@nppc.sk 
     
Výskumné pracovisko Borovce / Research Station Borovce
Vedúci / Head:  Dubovská Zuzana 401033 77 961 89zuzana.dubovska@nppc.sk 
Burzalová Miriam 408033 77 961 89miriam.burzalova@nppc.sk 
Dubovský Ján  033 77 961 89  
Jančich Ľuboš  033 77 961 89  
Kubánová Mária 402033 77 961 89kubanova@vurv.sk 
Stanko Pavol 410033 77 961 89stanko@vurv.sk 
Šutovská Erika 404033 77 961 89  
     
Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš / Research and Breeding Station Malý Šariš
Vedúci / Head: Nastišin Ľuboš, Ing.517 711 674051 77 11 760lubos.nastisin@nppc.sk 
Adámková Hrubá Marta517 711 674   
Brezinová Beata, Ing.517 711 674 beata.brezinova@nppc.sk 
Centková Marcela, Ing.517 711 674 marcela.centkova@nppc.sk 
Domanič Marian517 711 674   
Dufalová Petra, Mgr.517 711 674 petra.dufalova@nppc.sk 
Hanobík Marián 517 711 674   
Hitriková Mária517 711 674   
Kaššaiová Mária517 711 674   
Goliáš Rastislav517 711 674   
     
Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša/Research and Breeding Station Vígľaš-Pstruša
Vedúci / Head: Hozlár Peter, Ing., PhD.455 394 541 peter.hozlar@nppc.sk
Babicová Anna455 394 541   
Barjaková Anna 455 394 541   
Čemanová Daniela, Ing.455 394 541 daniela.cemanova@nppc.sk 
Dvončová Daniela, Ing.,PhD.455 394 541 daniela.dvoncova@nppc.sk 
Gaal Jaroslav455 394 541   
Jakubová Anna455 394 541   
Matušková Katarína, Ing.455 394 541 katarina.matuskova@nppc.sk 
Melicherová Katarína 455 394 541   
Malatincová Anna, Ing.455 394 541 anna.malatincova@nppc.sk 
Paučová Jana 455 394 541   
Poliaková Ivana455 394 541   
Pohánková Lenka, Ing.455 394 541 lenka.pohankova@nppc.skMD
Sliacky Dušan455 394 541   
Stankovičová Miroslava 455 394 541 miroslava.stankovicova@nppc.sk 
Šufliarsky Juraj 455 394 541   
Top