Zoznam a kontakty na zamestnancov VÚRV

Zoznam zamestnancov VÚRV Piešťany Tel. klapka  číslo Priama linka  e-mail
Riaditeľ VÚRV Piešťany / Managing Director of RIPP Piešťany
Hauptvogel Pavol, Ing., PhD. 271  033 7947272 , 033 7947272 hauptvogel(at)vurv.sk
Zástupca riaditeľa VÚRV Piešťany / Deputy - Managing Director of RIPP Piešťany
Hašana Roman, Ing.,PhD. 134       033 7947134 hašana(at)vurv.sk 
Sekretariát / Secretary:
Živčáková Mária 272       033 7947272 zivcakova(at)vurv.sk 
Sedmáková Kvetoslava 280       033 7947280 sedmakova(at)vurv.sk
Gubová Ivana 273       033 7947273 gubova(at)vurv.sk
Poništová Jarmila 276       033 7947276 ponistova(at)vurv.sk
Referát manažmentu výskumu a vývoja / Research and Development Management
Žofajová Alžbeta, Ing., PhD.323, 275 033 7947323,033 7947275 zofajova(at)vurv.sk
Knižnica / Library
Sedlárová Ľubica, PhDr. 132       033 7947132 sedlarova(at)vurv.sk
Referát právny / Legal Desk
Počúchová Dagmar, JUDr. 282       033 7947282 pocuchova(at)vurv.sk

Odbor informačných technológií/ Department of Information Technology

Búcor Štefan, Ing.286     033 7947286bucor(at)vurv.sk
Referát správy majetku a prevádzky / Property Administration and Operation Desk
Pavlíková Edita, Ing 217       033 7947217 pavlikova(at)vurv.sk
Polakovič Jozef, Ing. 284       033 7947284 polakovic(at)vurv.sk 
Branderský Ľubomír238,239      033 7947238
Domin Jozef 238,239       033 7947238
Matuškovič Viliam238,239      033 7947238
Solmoši Jozef 238,239       033 7947238
Wiecek Karel 238,239       033 7947238
Zemko Pavol 238,239       033 7947238
Odbor pestovateľských systémov / Department of Growing Systems 
Vedúci / Head: Hašana Roman, Ing., PhD.  134       033 7947134 hasana(at)vurv.sk
Zástupca / Deputy: Bušo Rastislav, Ing., PhD. 139       033 7947139 buso(at)vurv.sk
Zástupca/Deputy (Borovce):Dubovská Zuzana 401      033  7796189dubovska(at)vurv.sk
Babulicová Mária, Ing., Mgr., PhD. 143       033 7947143 babulicova(at)vurv.sk
Bezáková Ivana, Ing., PhD. 135       033 7947135 bezakova(at)vurv.sk
Brezinová Mária  123, 117       033 7947117 brezinova(at)vurv.sk
Gavurníková Soňa, Ing.,PhD. 119       033 7947219 gavurnikova(at)vurv.sk
Havrlentová Michaela, RNDr., PhD. 124, 125,       033 7947124 havrlentova(at)vurv.sk
Hrčková Katarína, Ing.  130       033 7947130 hrckova(at)vurv.sk
Lančaričová Andrea, RNDr., PhD.        lancaricova(at)vurv.sk MD
Lehocká Zuzana, Ing. PhD MD
Malovcová Ľubica, RNDr. 133       033 7947133 malovcova(at)vurv.sk
Mišurová Anna  120, 117       033 7947120 misurova(at)vurv.sk
Palkovičová Danica  149, 116       033 7947146 palkovicova(at)vurv.sk
Predná Jana, PhDr. 126       033 7947126 predna(at)vurv.sk
Sekerková Mária, Ing., CSc.  145       033 7947145 sekerkova(at)vurv.sk
Urbanová Eva  147, 116       033 7947116 urbanova(at)vurv.sk
Vráblová Erika  157       033 7947157 vrablova(at)vurv.sk
Zeleňáková Katarína  115, 117       033 7947115 zelenakova(at)vurv.sk
Odbor aplikovanej biológie a genetiky / Department of Applied Biology and Genetics
Vedúci / Head: Ondreičková Katarína  ,Mgr. , PhD. 154       033 7947154 ondreickova(at)vurv.sk
Zástupca / Deputy:  Žofajová Alžbeta, Ing., PhD. 323       033 7947323 zofajova(at)vurv.sk
Bojnanská Katarína , Ing.  352       033 7947352 bojnanska(at)vurv.sk
Eiseltová Silvia  385, 317       033 7947317 eiseltova(at)vurv.sk
Gregová Edita, Ing., PhD. 215, 302       033 7947215 gregova(at)vurv.sk
Gubiš Jozef , Ing., PhD. 288, 341       033 7947288 gubis(at)vurv.sk
Gubišová Marcela, Mgr., Phd. 154       033 7947154 gubisova(at)vurv.sk
Hendrichova Jana, RNDr. 355       033 7947355 hendrichova(at)vurv.sk
Hrdlicová Miroslava, RNDr., PhD.       hrdlicova(at)vurv.sk
MD
Hudcovicová Martina, Mgr., PhD. 155       033 7947155 hudcovicova(at)vurv.sk
Klčová Jela  158       033 7947158 klcova(at)vurv.sk
Klčová Lenka, Mgr., PhD. 155       033 7947155 l.klcova(at)vurv.sk
Kleimanová Terézia  351,342       033 7947342 kleimanova(at)vurv.sk
Kraic Ján, prof., RNDr., PhD., 168       033 7947168 kraic(at)vurv.sk
Lukešová Jaroslava  354       033 7947354 lukesova(at)vurv.sk
Madunická Mária  329       033 7947329 m.madunicka(at)vurv.sk
Majerníková Valéria 166       033 7947166 majernikova(at)vurv.sk
Mihálik Daniel, Mgr., PhD. 142, 302       033 7947142 mihalik(at)vurv.sk
Pastirčák Martin ,Mgr., PhD. 336,353       033 7947353 pastircak(at)vurv.sk
Šliková Svetlana , Ing., PhD.  326       033 7947326 slikova(at)vurv.sk
Šnajdarová Eva  320       033 7947320 snajdarova(at)vurv.sk
Génová banka Slovenskej republiky / Gene Bank of the Slovak Republic
Hauptvogel Pavol, Ing., PhD. 313       033 7947313 hauptvogel(at)vurv.sk
Gálik Martin, Ing., PhD. 304       033 7947304 galik(at)vurv.sk
Hauptvogel René, Ing., PhD. 308       033 7947308 r.hauptvogel(at)vurv.sk
Mendel Ľubomír, Ing., PhD. 307       033 7947307 mendel(at)vurv.sk
Čičová Iveta, Ing.  PhD. 345       033 7947345 cicova(at)vurv.sk
Zetochová Erika, Ing. 303       033 7947303 zetochova(at)vurv.sk
Čenščák Rastislav 369       033 7947369
Čičák Peter 310       033 7947310 cicak(at)vurv.sk
Madunická Iveta  344       033 7947344 i.madunicka(at)vurv.sk
Šugrová Ingrid  344       033 7947344 sugrova(at)vurv.sk
Galbavá Eva  358       033 7947358 galbava(at)vurv.sk
Mitošinková Alena  306       033 7947306 mitosinkova.a(at)vurv.sk
Kromholcová Mária  359       033 7947359kromholcova(at)vurv.sk
Výskumné pracovisko Borovce / Research Station Borovce
Dubovská Zuzana  401 033 7796189 dubovska(at)vurv.sk
Hesko Ján 406 033 77 961 89
Kubánová Mária  402 033 77 961 89 kubanova(at)vurv.sk
Martinkovič Peter  406 033 77 961 89 martinkovic(at)vurv.sk
Balážová Oľga  409 033 77 961 89 o.balazova(at)vurv.sk
Megová Katarína 410 033 77 961 89 k.megova(at)vurv.sk
Pavlovičová Viera 409 033 77 961 89 pavlovicova(at)vurv.sk
Burzalová Miriam  408 033 77 961 89 burzalova(at)vurv.sk
Stanko Pavol  410 033 77 961 89 stanko(at)vurv.sk
Marčeková Iveta  404 033 77 961 89
Šutovská Erika  404 033 77 961 89
Urbanovská Mária404 033 77 961 89
Žitňanská Božena  404 033 77 961 89
Jančich Ľuboš  033 77 961 89
Dubovský Ján  033 77 961 89
Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš / Research and Breeding Station Malý Šariš
Vedúci / Head: Nastišin Ľuboš, Ing. 051 7711674 051 77 11 760 nastisin(at)vurv.sk
Beata Brezinová, Ing. 051 7711674 b.brezinova(at)vurv.sk
Dufalová Petra, Mgr. 051 7711674 dufalova(at)vurv.sk
Magdová Ivana, Ing. 051 7711674 magdova(at)vurv.sk
Muchová Darina, RNDr. 051 7711674 muchova(at)vurv.sk
Adamko Martin 051 7711674
Adamkovič Kamil 051 7711674
Novotná Irena  051 7711674 novotna(at)vurv.sk
Hanobík Marián  051 7711674
Hitriková Mária 051 7711674
Kaššaiová Mária 051 7711674
Semančíková Daniela  051 7711674
Stopa Peter 051 7711674
Zlatohlavá Marta  051 7711674
Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša/Research and Breeding Station Vígľaš-Pstruša
Vedúci / Head: Hozlár Peter, Ing., PhD. 045 5394541 hozlar(at)vurv.sk
Dvončová Daniela, Ing.,PhD. 045 5394541 dvoncova(at)vurv.sk
Matušková Katarína, Ing. 045 5394541 matuskova(at)vurv.sk
Pohánková Lenka, Ing. 045 5394541 pohankova(at)vurv.sk
Čemanová Daniela, Ing. 045 5394541 cemanova(at)vurv.sk
Jombík Jozef 045 5394541
Stankovičová Miroslava  045 5394541 stankovicova(at)vurv.sk
Barjaková Anna  045 5394541
Jakubová Anna 045 5394541
Malatincová Marta 045 5394541
Paučová Jana  045 5394541
Melicherová Katarína  045 5394541
Šufliarsky Juraj  045 5394541
Gaal Jaroslav 045 5394541
SLOVAK / ENGLISH