Adresy a kontakty VÚRV Piešťany a jeho pracovísk

 

 

VÝSKUMNÝ ÚSTAV RASTLINNEJ VÝROBY (Research Institute of Plant Production) PIEŠŤANY

Adresa:           Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany, Slovenská republika

Riaditeľ:         Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

Telefón:         +421-33-7947272  (riaditeľ)

                      +421-33-7947272

                      +421-33-7947238-239 (ústredňa)                        

                       +421-33-7947000                                          

  E-mail:          pavol.hauptvogel(at)nppc.sk


                       riaditel.vurv(at)nppc.sk (ústavná schránka) 

 

              Kontakty na všetkých zamestnancov VÚRV Piešťany

 

EXPERIMENTÁLNE PRACOVISKO (Experimental Station) BOROVCE

Adresa:           Borovce 60, 922 09 Borovce, Slovenská republika

Telefón:          +421-33-7796106                              +421-33-7796189

E-mail:            zuzana.dubovska(at)nppc.sk

 

VÝSKUMNO - ŠĽACHTITEĽSKÁ STANICA (Research and Breeding Station) VÍGĽAŠ - PSTRUŠA

Adresa:           Pstruša 334, 962 12 Detva, Slovenská republika

Vedúci:           Ing. Peter Hozlár, PhD.

Telefón:          +421-45-5394541

E-mail:           peter.hozlar(at)nppc.sk

 

VÝSKUMNO - ŠĽACHTITEĽSKÁ STANICA (Research and Breeding Station) MALÝ ŠARIŠ

Adresa:           Malý Šariš 221, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Vedúci:           Ing. Ľuboš Nastišin

Telefón:          +421-51-7711674 (ústredňa)             +421-51-7711760 (vedúci stanice)

E-mail:            lubos.nastisin(at)nppc.sk

 

 

 

 

 

 

 

SLOVAK / ENGLISH