Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín

SLOVAK / ENGLISH