Ekológia trávnych porastov VIII (Grassand Ecology VIII) - zborník

Biodiverzita v poľnohospodárskej krajine a v ekosystéme.

Rezistencia a kvalita obilnín.

18th EUCARPIA GENETIC RESOURCES SECTION, Piešťany, Slovak Republic from 23 May 2007 to 26 May 2007

SLOVAK / ENGLISH