Zoznam poskytovaných analýz pre vinohradníkov a vinárov

  • Stanovenie pH vo víne
  • Stanovenie etanolu v suchých vínach - ebuliometer
  • Stanovenie etanolu a extraktu vína - pyknometricky
  • Stanovenie voľného SO2 vo víne - titračne
  • Stanovenie celkového SO2 vo víne - titračne
  • Stanovenie celkovej acidity vo víne - podľa OIV Resolution OENO 52-2000
  • Stanovenie celkových kyselín vo víne - titračne
  • Stanovenie prchavých kyselín vo víne – modifikovanou metódou
  • Stanovenie priamo redukujúcich sacharidov vo víne – titračne podľa Schoorla

 

 Všetky bližšie informácie ako aj cenovú ponuku jednotlivých analýz a úkonov Vám, v prípade záujmu, poskytne Ing. Elena Belajová, tel. č. 02/502 37 051, resp. 02/502 37 052, e-mail: belajova@vup.sk.