VURVAdresy a kontakty VÚVV Bratislava

Adresy a kontakty VÚVV Bratislava

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky je od 1.3.2016 súčasťou Výskumného ústavu potravinárskeho a naďalej zabezpečuje služby a analýzy pre vinárov a vinohradníkov

Výskumný ústav potravinársky

Priemyselná 4

P.O.Box 25

824 75 Bratislava 26