VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“, Piešťany, 5. 12. 2017.

Dňa 5. decembra 2017 organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany v Piešťanoch (vo veľkej zasadačke ústavu) v spolupráci so Slovak No-Till Club Piešťany VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“ na ktorú Vás týmto pozývame.SLOVAK / ENGLISH