Vedecký veľtrh

Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch ako jeden z ústavov Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra sa zapojil v piatok 14. septembra 2018 v čase od 8:30 hod. do 17:00 hod. do propagácie vedy na akcii Vedecký veľtrh na Námestí nákupného centra EUROVEA v Bratislave.


Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch ako jeden z ústavov Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra sa zapojil v piatok 14. septembra 2018 v čase od 8:30 hod. do 17:00 hod. do propagácie vedy na akcii Vedecký veľtrh na Námestí nákupného centra EUROVEA v Bratislave. Vedecký veľtrh je celodenný zábavný program, v rámci ktorého sú zaujímavou a interaktívnou formou prezentované rôzne oblasti vedy a výskumu pre deti a mládež, ale aj pre učiteľov, rodičov a širokú verejnosť. V rámci prezentácie si hostia nášho stánku mohli pozrieť pod binokulárnou lupou rôzne druhy semien poľnohospodárskych plodín a obdivovať mohli aj rôzne sfarbené semená maku siateho, pšenice letnej alebo ovsa a jačmeňa siateho. Pozornosť vzbudili diskusie o klasickej forme šľachtenia za účelom tvorby nových odrôd plodín s pridanou hodnotou, akou sú napríklad netradične sfarbené semená pšenice a ovsa vďaka vyššiemu obsahu prírodných pigmentov. Ako sa tieto pigmenty extrahujú a ako reagujú na zmenu pH zmenou zafarbenia si mohli záujemci aj skúsiť. Prezentácia VÚRV mala za cieľ prezentovať aj riešenie projektu Ecobreed, ktorý je financovaný zo zdrojov Horizon 2020podľa Grantovej dohody 771367. Hlavným koordinátorom projektu je Dr. Vladimír Meglič z Poľnohospodárskeho inštitútu Slovinska a NPPC zastupuje v projekte Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. Cieľom projektu je venovať sa tvorbe metód, stratégií, infraštruktúry ako aj nových odrôd vybraných plodín pre organické šľachtenie.


SLOVAK / ENGLISH