Vedecká kaviareň - "Chlieb náš každodenný"

NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch organizuje vedeckú kaviareň, ktorá sa bude konať v termíne 8. november 2018 o 16:30 hod. v priestoroch klubovne LaMUSICA v Piešťanoch. Témou je "Chlieb náš každodenný", hosťom vedeckej kaviarne Ing. Soňa Gavurníková, PhD., vedecký pracovník Laboratória kvality pšenice NPPC-VÚRV v Piešťanoch.
Vedecká kaviareň je sprievodnou akciou Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018. Vstup na vedeckú kaviareň je voľný.
Organizátori sa tešia na Vašu účasť.SLOVAK / ENGLISH