V súťaži exponátov na Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinovej výstave AGROKOMPLEX 2017 v Nitre udelila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Gabriela Matečná, titul „Zlatý kosák“

Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru Lužianky, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša,  za kolekciu ovsa siateho

Ovos siaty Hucul

Ovos siaty Norik.

Odroda prvého slovenského čierneho ovsa siateho Hucul dosiahla priemernú úrodu počas skúšania ŠOS 7,97 t.ha-1. Mimoriadne výsledky odroda dosahovala aj vo firemných skúškach vo Veľkej Británii a Francúzsku. Vyniká vysokou HTZ (39,9 g) a objemovou hmotnosťou (57 kg.hl-1). Dĺžka plevy je krátka až stredná, stredne osrienená. Odolnosť na poliehanie ma strednú až dobrú. Odroda nemá špeciálne požiadavky na agrotechniku.
Odroda prvého slovenského čierneho ovsa siateho Norik dosiahla priemernú úrodu počas skúšania ŠOS 8,03 t.ha-1 . Mimoriadne výsledky odroda dosahovala aj vo firemných skúškach vo Veľkej Británii a Francúzsku. Vyniká vysokou HTZ (40,6 g) a objemovou hmotnosťou (56 kg.hl-1).  Výška rastlín je krátka, dĺžka plevy je stredná, slabo až stredne osrienená. Odolnosť na poliehanie má strednú až dobrú. Nemá špeciálne požiadavky na agrotechniku.

Obidve odrody sú preferované vo výžive koní.SLOVAK / ENGLISH