V súťaži exponátov na Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinovej výstave AGROKOMPLEX 2017 v Nitre udelila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Gabriela Matečná, titul "Zlatý kosák"

Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru Lužianky, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany za

Pšenicu dvojzrnovú – PN Zirnitra.

PN Zirnitra je prvá slovenská pšenica dvojzrnová. Odroda sa vyznačuje osinatosťou, neskorším dozrievaním a vyšším vzrastom. Má priemernú až dobrú odolnosť voči poliehaniu a proti listovým a klasovým chorobám. Obsahuje vyšší obsah bielkovín, preto je vhodná pre využitie v zdraviu prospešných potravinách. Prednosťou odrody je možnosť pestovania vo všetkých výrobných oblastiach, pričom lepšie výsledky dosahuje najmä v podhorských oblastiach. Odroda nevyžaduje špeciálne pôdne, agrotechnické podmienky a jej praktické využitie je najmä v ekologickom poľnohospodárstve.
Názov Zirnitra je zo staroslovenskej mytológie a znamená mýticky drak. Je symbolom múdrosti, sily, spravodlivosti a odhodlania. SLOVAK / ENGLISH