VURVDetail novinky

Prognóza úrod pšenice letnej f. ozimnej a jačmeňa siateho jarného v roku 2018

V termíne od 20. do 27. júna 2018 vykonali pracovníci NPPC- VÚRV inventarizáciu stavu porastov pšenice letnej formy ozimnej a jačmeňa siateho jarného v jednotlivých krajoch SR. Na základe získaných hodnôt bola následne vypracovaná prognóza úrod týchto dvoch plodín.