Prognóza úrod pšenice letnej f. ozimnej a jačmeňa siateho jarného v roku 2017 - tlačová správa

V termíne od 21. do 28. júna 2017 vykonali pracovníci NPPC - VÚRV inventarizáciu stavu porastov pšenice letnej formy ozimnej a jačmeňa siateho jarného v jednotlivých krajoch SR. Na základe získaných hodnôt bola následne vypracovaná prognóza úrod týchto dvoch plodín.SLOVAK / ENGLISH