Pozvánka na vedeckú kaviareň

Vedeckú kaviareň na tému "Ovos pre 3. tisícročie" organizuje NPPC - Výskumný
ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch v spolupráci s CVTI SR dňa 19. apríla
2018 o 16:30 hod. Posedenie pri šálke kávy s Ing. Petrom Hozlárom, PhD.,
šľachtiteľom a kurátorom ovsa siateho bude v Klubovni La MUSICA (Teplická
2210/39). Všetkých srdečne pozývame!SLOVAK / ENGLISH