Pozvánka na expozíciu VÚRV Piešťany v rámci výstavy Agrokomplex 2016.

Pozývame všetkých záujemcov a návštevníkov medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2016, ktorá sa koná v dňoch od 18. do 21. augusta 2016 na výstavisku Agrokomplexu v Nitre na prehliadku expozície Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany v rámci výstavy Agrokomplex 2016.

Na výstave Agrokomplex 2016 prezentuje Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany v expozícii Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v pavilóne M1 postery s touto tematikou:

1. Medzinárodný rok strukovín 2016 - propagácia strukovín ako neopomenuteľnej zložky potravy.

2. Ponuka služieb pre farmárov - chemické, fyzikálne a mikrobiologické rozbory pôdy, potravinárske rozbory olejov a polysacharidov, technológie pestovania plodín, poradenstvo a iné.

3. Aplikujeme biológiu a genetiku v praxi - poľné a laboratórne zisťovanie odolnosti obilnín voči významným hubových chorobám, zisťovanie odrodovej čistoty osív a iné.

4. Ponuka slovenských odrôd maku siateho z Výskumno-šľachtiteľskej stanice VÚRV Malý Šariš.

5. Ponúkame nové odrody pšenice - ponuka nových odrôd ozimnej a jarnej pšenice z Výskumno-šľachtiteľskej stanice VÚRV Vígľaš - Pstruša.

 

V expozícii NPPC v pavilóne M1 sú ďalej vystavované rôzne druhy strukovín a obilnín, najmä pšenice, k dispozícií sú listovky s informáciami o našich odrodách a o činnosti génovej banky, laboratórií, projektoch VÚRV a poskytované poradenstvo.

 

Súčasne je v expozícii Gazdovský dvor v pavilóne Z1 prezentovaná činnosť Laboratória kvality VÚRV. Predstavujeme rôzne druhy obilnín, ktoré sa používajú na výrobu pekárenských produktov vo forme klasov, semien a rôznych druhov múky. Pre detských návštevníkov je pripravené určovanie semien obilnín, ich pozorovanie v pôvodnom stave a po naklíčení pomocou lupy, osievanie múky a iné. Formou série posterov s názvom „Chlieb kedysi a dnes“ je predstavená cesta chleba od zberu obilia, výroby múky, jej spracovania, pečenia až po konečný produkt - chlieb.

 

Všetkých návštevníkov srdečne pozývame do našich expozícií.

 

Umiestnenie pavilónov si môžete pozrieť po kliknutí na adresu: http://www.agrokomplex.sk/navstevnici/navigacia-na-vystavisko/. V spodnej časti stránky je mapa výstaviska.


SLOVAK / ENGLISH