Pozvánka na 4. ročník „Dňa fascinácie rastlinami“, Piešťany - areál NPPC - VÚRV, 26. 5. 2017.

Dňa 26. mája 2017 organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej v Piešťanoch (areál NPPC - VÚRV) 4. ročník „Dňa fascinácie rastlinami“, na ktorý Vás týmto pozývame.SLOVAK / ENGLISH