Poľnohospodárska výstava Naše pole-Nabočany 2018


NPPC na výstave Naše pole 19-20.6. 2018 v Nabočanoch (ČR) prezentovalo s výsledkami práce jednotlivých pracovísk a jednotlivých riešených projektov. Návštevníci si expozíciu prehliadli s veľkým záujmom, upútali ich vystavované materiály odrôd NPPC - pšenice ozimnej a jarnej, ďateliny lúčnej, ovsa siateho a nahého, pohanky, pšenice špaldovej a maku. Počas výstavy sa uskutočnili neformálne stretnutia a diskusie s pracovníkmi zastupujúcimi rôzne chemické firmy, poľnohospodárske podniky, výskumné pracoviská ako aj účastníkmi výstavy, ktorí navštívili náš výstavný stánok.


SLOVAK / ENGLISH