Ocenenie NPPC-VÚRV-VŠS Malý Šariš za výsledky výskumu a odbornej práce na Agrokomplexe 2018

NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany; Výskumno- šľachtiteľská stanica Malý Šariš získala prestížne ocenenie „Zlatý kosák“  za Mak siaty, MS HarlekynSLOVAK / ENGLISH