Nové odrody

V roku 2018 bolo NPPC VÚRV registrovaných 7 nových odrôd poľných plodín. Sú to najmä kvalitné potravinárske pšenice MS Arlis a MS Maidis, vyšľachtené na VŠS Malý Šariš a PS Dobromila a PS Luana, vyšľachtené na VŠS Vígľaš-Pstruša. Špecialitou je nová odrody dvojzrnovej pšenice PN Durgalova, vyšľachtenej na VÚRV Piešťany, ktorá je vhodná pre pestovanie v ekologickom poľnohospodárstve. Nová odroda nahého ovsa Podpolanec z VŠS Vígľaš-Pstruša. Výrazným úspechom je vyšľachtenie novej odrody maku, MS Harlekyn, na VŠS Malý Šariš.SLOVAK / ENGLISH