Medzinárodná vedecká konferencia

NPPC-VÚRV Piešťany Génová Banka SR organizuje Medzinárodnú vedeckú konferenciu “Trvalo udržateľné využívanie genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo“, ktorá sa uskutoční 18.-20. októbra 2016 v Hoteli Park v Piešťanoch, na ktorú si Vás dovoľujeme pozvať. Pre viac informácií a pre registráciu navštívte stránku www.vurv.sk/conference/

 SLOVAK / ENGLISH