Mak siaty pre Slovensko

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby v spolupráci s firmou LABRIS, s.r.o. organizujú 10. odborný seminár, ktorý sa uskutoční  dňa 20. novembra 2018  vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122. Piešťany.SLOVAK / ENGLISH