Mak siaty pre Slovensko

„Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

v spolupráci s firmou LABRIS, s.r.o.

organizujú 9. odborný seminár

ktorý sa uskutoční v Piešťanoch

14. novembra 2017

Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122“SLOVAK / ENGLISH