Kvalita potravinárskej pšenice na Slovensku v roku 2018

Pracovníčka Národného poľnohospodárskeho  a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch (NPPC – VÚRV v Piešťanoch) Ing. Soňa Gavurníková, PhD. diskutovala 12. 12. 2018 „na pôde“ spoločnosti Profi Press SK, s. r. o., vydavateľa  Roľníckych novín. Nosnou témou jej rozhovoru bola“ Kvalita potravinárskej pšenice na Slovensku v roku 2018“.

V diskusii sa venovala výsledkom zhodnotenia monitoringu kvalitatívnych parametrov pšenice letnej pestovanej v podmienkach SR z úrody v roku 2018. Na tento účel bolo analyzovaných 209 vzoriek pšenice z 88 odberových miest (získané od Poľnohospodárskych a Roľníckych družstiev a zo skúšobných staníc ÚKSUPu).

Pracovníčka skonštatovala, že v rámci celej SR dosiahla úroda pšenice v roku 2018 triedu kvality A. Rizikovým parametrom v roku 2018 bola objemová hmotnosť a naopak najmenej rizikovými parametrami boli číslo poklesu a sedimentačný index.

Najvyššia kvalita pšenice podľa priemerných hodnôt jednotlivých parametrov bola dosiahnutá v roku 2018 v Košickom kraji, kde pšenica dosiahla triedu kvality E. V Trnavskom kraji najvyšší podiel hodnotených vzoriek dosiahlo triedu kvality A. V Žilinskom a Bratislavskom kraji pšenice dosiahli triedu kvality B – základnú.

Najčastejšie pestovanými odrodami boli Genius, Evina, Lukullus, Bernstein, Rebell, IS Laudis, Annie.

V rozhovore bola prezentovaná aj novelizovaná STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej platná od 1. júna 2018.

 

https://rno.sk/video/kvalita-potravinarskej-psenice-na-slovensku-v-roku-2018/

 

 


SLOVAK / ENGLISH