Farmárska revue (RTVS) - nové odrody čierneho ovsa

  Dňa 12.8.2017 bola v relácii Farmárska revue (RTVS) odvysielaná reportáž z Výskumno-šľachtiteľskej stanice Vígľaš-Pstruša, NPPC-VÚRV.
  V rámci reportáže boli prezentované naše prvé slovenské odrody čierneho ovsa Hucul a Norik, registrované na jar v roku 2017.  Tieto odrody získali ocenenie v kategórii rastlinná výroba na výstave AX 2017 „Zlatý Kosák“.

 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11703/133406#52


SLOVAK / ENGLISH