Eko bio pšenica


"Eko bio pšenica" bola prezentovaná na medzinárodnej akcii Európska noc výskumníkov v piatok 28.09.2018. Cieľom prezentácie VURV bolo ukázať nové odrody pšenice špaldovej, dvojzrnovej a jednozrnovej a porovnať ich morfológiu a nutričnú kvalitu s pšenicou letnou formou ozimnou. Návštevníci stánku mohli pozorovať semená nielen pod binokulárnou lupou, ale aj ochutnať z nich vytvorené potravinové produkty ako keksíky, pagáčiky alebo špaldovú kávu. Prezentácia na akcii mala za cieľ prezentovať aj výsledky riešenia projektu Ecobreed, ktorý je financovaný zo zdrojov EU a výzvy H2020-SFS-2017-2, do ktorej je NPPC-VÚRV zapojený."


SLOVAK / ENGLISH