VURVDetail novinky

Dňa 23. mája 2019 sa na pracovisku Národného poľnohospodárskeho a potravinárske centra, vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch uskutočnil Deň fascinácie rastlinami


 

   Dňa 23. mája 2019 sa na pracovisku Národného poľnohospodárskeho a potravinárske centra, vo  Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch uskutočnil Deň fascinácie rastlinami. Akcia reagovala na medzinárodnú výzvu „Fascination of Plant´s Day“, ktorú každý druhý rok vyhlasuje Európska organizácia pre rastlinnú vedu (EPSO). Po slávnostnom otvorení akcie generálnou riaditeľkou NPPC Zuzanou Nouzovskou nasledovali príhovory zástupcov MPRV SR a mesta Piešťany a vysadenie pamätného stromčeka hrušky obyčajnej (Pyrus communis) odroda „Amanliská máslovka“. Počas celého dňa bolo pre viac ako 660 hostí pripravených 19 stánkoch. Návštevníci akcie sa mohli dozvedieť veľa zaujímavých informácií o chorobách na rastlinách, o liečivých rastlinách, strukovinách, biotechnologických rastlinách a burinách, o ovse siatom, netradičných druhoch pšenice alebo maku siatom, o rastlinách fungujúci ako fytoremediátory alebo ako si pripraviť rastliny zo skúmavky. Zistili, ako sa izoluje DNA z rastlín, ako sa dokazuje prítomnosť bielkovín vo vzorkách, koľko druhov rastlín je v SR uložených v Génovej banke, prečo je pôda živá alebo sú fascinujúce trávy; spoznali význam ovocných stromov a semien pre život rastlín. Cieľom akcie, ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, bolo upriamiť pozornosť verejnosti na nezastupiteľnú úlohu rastlín v živote človeka a nutnosť rastliny poznávať a chrániť. Veríme, že všetci, ktorí sa akcie zúčastnili, načerpali množstvo zaujímavých informácií a odchádzali spokojní.


Súbory:

DSC 0046710 K
DSC 0048844 K
DSC 00571.1 M
DSC 01261.2 M
DSC 0156562 K
DSC 0159753 K
DSC 0170733 K
DSC 0174599 K
DSC 0207525 K
DSC 0227475 K
DSC 0242425 K
DSC 0261561 K