Deti Spojenej školy v Piešťanoch budú s výskumníkmi vo VÚRV spoznávať tradičné plodiny.


Spojená škola Piešťany sa spolu s NPPC-VÚRV v Piešťanoch zapojila v máji 2018 do riešenia projektu s názvom „Tradície pre rozvoj našich detí“. Projekt reaguje na vyhlásenie roku 2018 Európskym rokom kultúrneho dedičstva a nadväzuje na tri spoločne riešené projekty v období október 2014 až december 2017 s názvami „Zdravie z prírody - elektronický herbár“, „Zdravé plodiny – elektronická kuchárska kniha“ a „Zdravie ukryté v strukoch“. Cieľom projektu „Tradície pre rozvoj našich detí“, ktorý Nadácia Volkswagen podporila sumou 1000 Euro, je ukázať deťom význam tradícií v živote človeka . Zároveň kúpou špeciálnej IKT  technológie je cieľom projektu skvalitniť a modernizovať vyučovací proces žiakov Spojenej školy, ale pomôcť aj im samým tvorivou prácou v sebazdokonaľovaní a začlenení sa do reálneho sveta. Počas riešenia projektu deti navštívia aj obec Čičmany, aby spoznali tradičnú architektúru, ale aj iné zvyky Slovenska. V spolupráci s VÚRV v Piešťanoch sa žiaci zoznámia s tradičnými slovenskými plodinami využívanými v slovenskej kuchyni kedysi a dnes. Na spoločnom stretnutí s deťmi pracovníci VÚRV oboznámia deti s rôznymi plodinami (obilniny, pseudoobilniny, strukoviny a byliny) pestovanými v minulosti na slovenských poliach, predstavia im ukážky semien a spôsoby využívania plodín pri príprave pokrmov. Rastliny budú žiaci Spojenej školy pozorovať aj na pokusných políčkach v priestoroch NPPC-VÚRV v Piešťanoch a zabezpečovať obrazovú dokumentáciu hlavne jedlých častí rastlín. Spolu s pedagógmi a rodičmi využijú žiaci jedlé časti rastlín na prípravu pokrmov. Žiaci zapojením sa do projektu získajú poznatky o tradičných slovenských plodinách a ich využití v jedálničku ľudí kedysi a dnes a zároveň sa naučia komunikáciou s pracovníkmi VÚRV integrovať v živote a pracovať s modernými technológiami.


SLOVAK / ENGLISH