Deň poľa obilnín zameraný na pestované odrody, regulátory rastu a fungicídy


Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v spolupráci so spoločnosťou Bayer s.r.o. zorganizoval v roku 2018 „Deň poľa obilnín zameraný na pestované odrody, regulátory rastu a fungicídy“. V rámci tohto dňa poľa boli poľnohospodári najmä zo stredného Slovenska oboznámení so širokou paletou ozimných aj jarných obilnín vyšľachtených na NPPC-VÚRVVŠS Vígľaš-Pstruša. Prezentovaných bolo 9 odrôd pšenice letnej f. ozimnej, 1 odroda pšenice letnej f. ozimnej pološpaldového typu, 3 odrody tritikale ozimného a 1 odroda ovsa siaty f. ozimnej. Pozornosť zaujali najmä nové odrody pšenice s potravinárskou kvalitou 8-9 (E-A/E) PS Kvalitas, PS Dobromila a PS Luana vyznačujúce sa skorosťou, osinatým klasom, čo ocenia najmä pestovatelia v oblastiach s výskytom lesnej zveri. Záujem bol o prvú slovenskú odrodu ozimného formy ovsa siateho PS Pankrac a ovsa nahého Podpolanec.

Ďalšia časť dňa poľa bola zameraná na regulátory rastu a fungicídy. Túto časť dňa poľa odprezentoval Ing. Ján Hanuska, zástupca spoločnosti Bayer s.r.o.. Prezentácia bola zameraná na porovnanie regulátorov rastu obilnín s konkurenčnými riešeniami v jedinečnom pokuse a fungicídnych ošetrení s novinkou Boogie Xpro v pšenici ozimnej a jarnom jačmeni.Dňa poľa obilnín zameraného na pestované odrody, regulátory rastu a fungicídy vo Vígľaši-Pstruši sa zúčastnilo celkom 80 účastníkov.


SLOVAK / ENGLISH