DEŇ POĽA OBILNÍN zameraný na pestované odrody, regulátory rastu a fungicídy

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v spolupráci s firmou Bayer  organizujú „Deň poľa obilnín zameraný na pestované odrody, regulátory rastu a fungicídy“, ktoré sa uskutoční 26.6.2018 o 10:00 hodine na NPPC-VÚRV- VŠS Vígľaš -Pstruša.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!SLOVAK / ENGLISH