Deň makového poľa Šurany

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum , Výskumný ústav rastlinnej výroby v spolupráci s firmou LABRIS, s.r.o. organizujú Poľné stretnutie pestovateľov maku, ktoré sa uskutoční 18.4.2019 o 11:00 hod v Šuranoch.

Organizátori sa tešia na Vašu účasť !

 SLOVAK / ENGLISH