DEŇ MAKOVÉHO POĽA 2019 V ŠURANOCH


Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby - Výskumná šľachtiteľská stanica v Malom Šariši v spolupráci s firmou Labris, s.r.o. z Českej republiky dňa 18. apríla 2019 opäť zorganizovali podujatie určené pre pestovateľov maku a odborníkov, ktorí sa venujú riešeniu rôznych otázok súvisiacich s pestovaním maku, ale aj pre záujemcov o spracovanie a využitie tejto plodiny a začínajúcich pestovateľov.SLOVAK / ENGLISH