8. odborný seminár „Mak siaty pre Slovensko“, Piešťany, 3. 11. 2016 - pozvánka

Dňa 3. novembra 2016 organizuje NPPC - VÚRV Piešťany v spolupráci s firmou LABRIS s.r.o. Dobré (Česká republika) v Piešťanoch (zasadačka VÚRV) 8. odborný seminár s medzinárodnou účasťou „Mak siaty pre Slovensko“,  na ktorý Vás týmto pozývame.

 

 SLOVAK / ENGLISH