3rd Executive board meeting ECOBREED


Dňa 11.12.2018 sa konalo podujatie 3rd Executive board meeting ECOBREED (Zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti organického šľachtenia plodín / Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding, Grant agreement 771367). Projekt je koordinovaný dr. Vladimírom Megličom z Kmetijski inštitut Slovenije (Slovinsky poľnohospodársky ústav) v Ljubljane. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum-Výskumný ústav rastlinnej výroby ako partner  projektu hosťoval 9 lídrov z ôsmych krajín sveta. Pavol Hauptvogel (líder WP1) ako člen skupiny projektu privítal a predstavil generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Ing. Štefana Rybu, PhD. a generálnu riaditeľku NPPC Ing. Zuzanu Nouzovskú, ktorí privítali a otvorili zasadnutie predstavenstva projekte.


SLOVAK / ENGLISH