Archív aktualít

3. medzinárodný "Deň fascinácie rastlinami", Piešťany, 18. 5. 2015.

3. medzinárodný "Deň fascinácie rastlinami" vyhlásila Európska organizácia pre rastlinné vedy (EPSO) na 18. máj 2015. Všetky dostupné informácie o akcii sú na stránke www.plantday.org. Slovenská republika sa k tejto iniciatíve pripojila v roku 2013, pričom národným koordinačným bodom sa stalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav...detail

2. odborný seminár „„Konopa siata pre Slovensko“, Piešťany, 16. 12. 2014.

Dňa 16. decembra 2014 organizuje NPPC - VÚRV Piešťany v súčinnosti s Propaganda Production s.r.o. Rožňava v Piešťanoch (veľká zasadačka VÚRV Piešťany) 2. odborný seminár „„Konopa siata pre Slovensko“,  na ktorý Vás týmto pozývame. detail

Projekt Nadácie Volkswagen

   Spojená škola Piešťany sa spolu s NPCC-VÚRV Piešťany zapojila v októbri 2014 do riešenia projektu s názvom „Zdravie z prírody - elektronický herbár“. Cieľom projektu, ktorý Nadácia Volkswagen podporila sumou 1000 Euro, je naučiť znevýhodnené deti využívať moderné IK technológie vo vyučovacom procese i pri zdokonaľovaní ich samých...detail

Pozvánka na konferenciu Pestovateľské technológie a ich význam pre prax

ktorá sa uskutoční 3. decembra 2014 o 9:00 vo veľkej zasadačke VÚRV Piešťany, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Týždni vedy a techniky na Slovensku,

sa uskutoční sa v dňoch 10. - 16. 11. 2014. Jedným z partnerov je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum.

21. vedecká konferencia "Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín"

Dňa 4. novembra 2014 sa uskutoční vo VÚRV v Piešťanoch 21. vedecká konferencia "Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín". Témou konferencie bude: "Zdravé a kvalitné primárne zdroje pre rastlinnú a živočíšnu výrobu".

6. seminár Mak siaty pre Slovensko

dňa 25. novembra 2014 o 8:30 Vás pozývame na seminár vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby, Bratislavská 122, Piešťany. detail

Plodiny pre rodinné farmy

Dňa 28.10.2014 Vás pozývame na odborný seminár v NPPC-VÚRV Piešťany, Bratislavská 122. detail

Deň poľa minimalizačných a pôdoochranných technológií, Borovce 15. 10. 2014 - pozvánka.

Dňa 15. októbra 2014 organizuje SLOVAK NO-TILL CLUB Piešťany v spolupráci s NPPC - VÚRV Piešťany v Borovciach pri Piešťanoch "Deň poľa minimalizačných a pôdoochranných technológií", na ktorý Vás týmto pozývame. detail

SLOVAK / ENGLISH