Archív aktualít

22. vedecká konferencia „Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín“, 10.11.2015, NPPC-VÚRV Piešťany - pozvánka

NPPC-VÚRV Piešťany spolu s Odborom rastlinnej výroby SAPV organizujú 22. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín“, ktorá sa uskutoční 10. novembra 2015 v priestoroch NPPC-VÚRV Piešťany, na ktorú Vás týmto pozývame.

7. odborný seminár „Mak siaty pre Slovensko“, Piešťany, 19. 11. 2015 - pozvánka.

Dňa 19. novembra 2015 organizuje NPPC - VÚRV Piešťany v spolupráci s firmou LABRIS s.r.o. Dobré (Česká republika) v Piešťanoch (zasadačka VÚRV) 7. odborný seminár s medzinárodnou účasťou „Mak siaty pre Slovensko“,  na ktorý Vás týmto pozývame.detail

Európsky chlieb mieru

V stredu 4. augusta 2015 NPPC-VÚRV na VŠŠ Vígľaš - Pstruša pod záštitou Ľubomíra Jahnátka, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizoval slávnostný akt „Európsky chlieb mieru“. Slávnostný akt sa uskutočnil v rámci projektu "Chlieb mieru", ktorý je symbolom mieru a zmierenia v...detail

Výstava genetických zdrojov ovocných drevín a liečivých rastlín, Piešťany, 16.-17. 7. 2015 - pozvánka.

V dňoch 16. a 17. júla 2015 organizuje NPPC - VÚRV Piešťany v Piešťanoch (zasadačka VÚRV) „Výstavu genetických zdrojov ovocných drevín a liečivých rastlín" spojenú s výstavou ovocia a liečivých rastlín,  na ktorú Vás týmto pozývame.detail

Vedecká kaviareň „Veda v centre - Rastliny, ktoré nám pomáhajú“, Piešťany, 4. 11. 2015 - pozvánka.

Dňa 4. novembra 2015 organizuje NPPC - VÚRV Piešťany v Piešťanoch (Art Jazz Gallery Kursalónu Piešťany) vedeckú kaviareň (posedenie pri šálke kávy s osobnosťou výskumu a vývoja) „Veda v centre - Rastliny, ktoré nám pomáhajú“ (témou posedenia sú liečivé rastliny, ich diverzita na Slovensku, možnosti pestovania, využitia v ľudovej medicíne...detail

Deň poľných plodín

sa uskutoční 10. júna 2015 o 9:00 hod. v Borovciach pri Piešťanoch (experimentálne pracovisko NPPC VÚRV Piešťany)

Celoslovenské dni poľa - poľnohospodárska výstava, Dvory nad Žitavou, 2.-3. 6. 2015 - pozvánka.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústavrastlinnej výroby Piešťany je spoluorganizátorom 4. ročníka Celoslovenskýchdní poľa (CDP) - poľnohospodárskej výstavy, celoštátnej prehliadky poľnýchpokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín a výstavypoľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat, ktoré sa konajú 2. a 3.júna...detail

3. medzinárodný "Deň fascinácie rastlinami", Piešťany, 20. 5. 2015 - pozvánka.

Dňa 20. mája 2015 sa v priestoroch NPCC-VÚRV Piešťany uskutočníDeň fascinácie rastlinami. Akcia začne o 9:00 hod. a až do 16:00 hod. budúpriestory VÚRV Piešťany na Bratislavskej ceste 122 pre Vás otvorené.Dozvedieť sa môžete, prečo sú rastliny choré, ako nás rastliny môžuzohrievať, prečo sú mak a ovos zdravé plodiny, či je konopa siata nebezpečnáa mnoho iných...detail

Deň makového poľa, Patince, 12. 5. 2015 - pozvánka.

Dňa 12. mája 2015 organizuje NPPC - VÚRV Piešťany v súčinnosti s firmou LABRIS s.r.o. Dobré (ČR) a SHR Ing. Bálintom Pémom v Patinciach (Kultúrny dom) "Deň makového poľa 2015" spojený s prehliadkou porastov maku na rodinnej farme SHR - Ing. Bálint PÉM,  na ktorý Vás týmto pozývame.detail

Vedecká kaviareň „Veda v centre - Nie je pšenica ako pšenica“, Piešťany, 15. 4. 2015.

Dňa 15. apríla 2015 o 17:00 hod. organizuje NPPC - VÚRV Piešťany v spolupráci s partnermi v Piešťanoch (Art Jazz Gallery Kursalónu Piešťany) vedeckú kaviareň (posedenie pri šálke kávy s osobnosťou výskumu a vývoja ) „Veda v centre - Nie je pšenica ako pšenica“ (témou posedenia je pšenica ako ju nepoznáme), na ktorú Vás týmto pozývame. Vstup je zdarma. Pripravená bude...

SLOVAK / ENGLISH