Archív aktualít

Projekt Nadácie Volkswagen

Spojená škola Piešťany sa spolu s NPCC-VÚRV v Piešťanoch zapojila v marci 2017 do riešenia projektu s názvom „Zdravie ukryté v strukoch“ evidovaným pod číslom 089/17_ MA. Projekt (riešený v období marec 2017 - december 2017) nadväzuje na dva spoločne riešené projekty v období október 2014 až jún 2016 s názvami „Zdravie z prírody -...detail

Farmárska revue

V sobotu 18.3.2017 bola v magazíne pre malých záhradkárov aj veľkých farmárov, pre pestovateľov a chovateľov Farmárska revue (RTVS) odvysielaná reportáž „O špaldovej pšenici“, v ktorej vystúpil riaditeľ a vedecký pracovník NPPC – VÚRV v Piešťanoch Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. a vedecká pracovníčka Ing. Soňa Gavurníková, PhD. Záznam relácie si...detail

Pracovný program BBI JU na rok 2017 - oznámenie

Na stránke BBI JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking, verejno-privátnej spoločnosti zaoberajúcej sa zvýšením investícií v oblasti trvalo udržateľného bio - priemyslu v Európe) http://www.bbi-europe.eu/visit bol zverejnený „Pracovný program na rok 2017“. Pre rýchly prístup môžete  použiť nasledovný link:...detail

Pozvánka na vedeckú konferenciu „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“

ktorá sa uskutoční 1.12.2016 vo VÚRV Piešťany, Bratislavská 122, Piešťanydetail

Pozvánka na vedeckú konferenciu (XXIII. ročník) „Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín“, Piešťany, 22. 11. 2016

Dňa 22 novembra 2016 organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany v Trnave (hotel Empire) v spolupráci s firmou Zelseed spol. s r. o. Horná Potôň a APVV XXIII. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín“...detail

Medzinárodná vedecká konferencia „Sustainable utilization of Plant Genetic Resources for Agriculture and Food“, Piešťany, 18. - 20. 10. 2016

V dňoch 18. až 20. októbra 2016 sa konala v Piešťanoch medzinárodná vedecká konferencia na tému “Sustainable utilization of plant genetic resources for agriculture and food”. Konferenciu organizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Génová banka SR pri príležitosti 20 výročia jej otvorenia.Na...detail

8. odborný seminár „Mak siaty pre Slovensko“, Piešťany, 3. 11. 2016 - pozvánka

Dňa 3. novembra 2016 organizuje NPPC - VÚRV Piešťany v spolupráci s firmou LABRIS s.r.o. Dobré (Česká republika) v Piešťanoch (zasadačka VÚRV) 8. odborný seminár s medzinárodnou účasťou „Mak siaty pre Slovensko“,  na ktorý Vás týmto pozývame. detail

Medzinárodná vedecká konferencia

NPPC-VÚRV Piešťany Génová Banka SR organizuje Medzinárodnú vedeckú konferenciu “Trvalo udržateľné využívanie genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo“, ktorá sa uskutoční 18.-20. októbra 2016 v Hoteli Park v Piešťanoch, na ktorú si Vás dovoľujeme pozvať. Pre viac informácií a pre registráciu navštívte stránku http://www.vurv.sk/conference/detail

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016

CVTI SR a ÚPV SR ako spoluorganizátor Vás pozývajú na šiesty ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016 pod záštitou Petra Plavčana, ministra školstva. vedy, výskumu a športu SR, ktorá sa uskutoční v  termíne 6.  10. - 7. 10. 2016. Viac informácií na stránke nptt.sk.detail

SLOVAK / ENGLISH