Archív aktualít

Pestovateľské technológie a ich význam pre prax.

Dovoľujeme si Vás pozvať na 8.ročník našej konferencie, ktorá sa uskutoční 5.12.2017 vo veľkej zasadačke VÚRV v Piešťanoch.detail

Mak siaty pre Slovensko

„Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany v spolupráci s firmou LABRIS, s.r.o. organizujú 9. odborný seminár ktorý sa uskutoční v Piešťanoch 14. novembra 2017 Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122“detail

Pozývame Vás na šálku kávy s osobnosťou vedy a výskumu Vedecká kaviareň na tému "ZDRAVÉ STRUKOVINY" ktorú organizuje NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch v spolupráci s CVTI SR dňa 26. októbra 2017 o 16:30 hod.

Posedenie pri šálke kávy v Art Jazz Gallery Kursalonu Piešťany s pracovníkmi NPPC-VÚRV. Hosťom večera bude Ing. Michaela Benková, PhD. ktorá je poverená vedením Génovej banky Slovenskej Republiky. Všetkých srdečne pozývame!detail

Farmárska revue (RTVS) - nové odrody čierneho ovsa

  Dňa 12.8.2017 bola v relácii Farmárska revue (RTVS) odvysielaná reportáž z Výskumno-šľachtiteľskej stanice Vígľaš-Pstruša, NPPC-VÚRV.  V rámci reportáže boli prezentované naše prvé slovenské odrody čierneho ovsa Hucul a Norik, registrované na jar v roku 2017.  Tieto odrody získali ocenenie v kategórii rastlinná výroba na...detail

V súťaži exponátov na Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinovej výstave AGROKOMPLEX 2017 v Nitre udelila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Gabriela Matečná, titul „Zlatý kosák“

Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru Lužianky, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša,  za kolekciu ovsa siateho Ovos siaty Hucul Ovos siaty Norik. Odroda prvého slovenského čierneho ovsa siateho Hucul dosiahla priemernú úrodu počas skúšania ŠOS 7,97 t.ha-1. Mimoriadne výsledky odroda...detail

V súťaži exponátov na Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinovej výstave AGROKOMPLEX 2017 v Nitre udelila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Gabriela Matečná, titul "Zlatý kosák"

Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru Lužianky, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany za Pšenicu dvojzrnovú – PN Zirnitra. PN Zirnitra je prvá slovenská pšenica dvojzrnová. Odroda sa vyznačuje osinatosťou, neskorším dozrievaním a vyšším vzrastom. Má priemernú až dobrú odolnosť voči poliehaniu a proti listovým a klasovým chorobám....detail

VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“, Piešťany, 5. 12. 2017.

Dňa 5. decembra 2017 organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany v Piešťanoch (vo veľkej zasadačke ústavu) v spolupráci so Slovak No-Till Club Piešťany VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“ na ktorú Vás týmto pozývame.detail

Prognóza úrod pšenice letnej f. ozimnej a jačmeňa siateho jarného v roku 2017 - tlačová správa

V termíne od 21. do 28. júna 2017 vykonali pracovníci NPPC - VÚRV inventarizáciu stavu porastov pšenice letnej formy ozimnej a jačmeňa siateho jarného v jednotlivých krajoch SR. Na základe získaných hodnôt bola následne vypracovaná prognóza úrod týchto dvoch plodín.detail

Pozvánka na výstavu genetických zdrojov marhúľ, broskýň a liečivých rastlín, Piešťany, 20. 7. 2017

Dňa 20. júla 2017 organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany v Piešťanoch (areál VÚRV) výstavu genetických zdrojov marhúľ, broskýň a liečivých rastlín na ktorú Vás týmto pozývame. Súčasťou akcie bude aj poradenstvo v oblasti pestovania predmetných plodín.detail

SLOVAK / ENGLISH