Archív aktualít

Eko bio pšenica

"Eko bio pšenica" bola prezentovaná na medzinárodnej akcii Európska noc výskumníkov v piatok 28.09.2018. Cieľom prezentácie VURV bolo ukázať nové odrody pšenice špaldovej, dvojzrnovej a jednozrnovej a porovnať ich morfológiu a nutričnú kvalitu s pšenicou letnou formou ozimnou. Návštevníci stánku mohli pozorovať semená nielen pod binokulárnou lupou, ale aj...detail

Vedecký veľtrh

Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch ako jeden z ústavov Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra sa zapojil v piatok 14. septembra 2018 v čase od 8:30 hod. do 17:00 hod. do propagácie vedy na akcii Vedecký veľtrh na Námestí nákupného centra EUROVEA v Bratislave. detail

Ocenenie NPPC-VÚRV-VŠS Malý Šariš za výsledky výskumu a odbornej práce na Agrokomplexe 2018

NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany; Výskumno- šľachtiteľská stanica Malý Šariš získala prestížne ocenenie „Zlatý kosák“  za Mak siaty, MS Harlekyndetail

Pozvánka na výstavu genetických zdrojov marhúľ, broskýň a liečivých rastlín. Piešťany, 19.7.2018

Dňa 19. júla 2018 organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch výstavu genetických zdrojov marhúľ, broskýň a liečivých rastlín, na ktorú Vás týmto pozývame. Súčasťou akcie bude aj poradenstvo v oblasti pestovania predmetných plodín.detail

Deň poľa VŠS Malý Šariš - tlačová správa

Pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a v spolupráci so spoločnosťami Bayer, Labris, ORGANIX, Pioneer Hi-bred Slovensko a JS Agrotechnika sa  vo Výskumnej šľachtiteľskej stanici (VŠS) v Malom Šariši uskutočnil dňa 21. júna 2018  Deň poľa obilnín, repky a maku“ Reportáž dennik Korzár detail

Prognóza úrod pšenice letnej f. ozimnej a jačmeňa siateho jarného v roku 2018

V termíne od 20. do 27. júna 2018 vykonali pracovníci NPPC- VÚRV inventarizáciu stavu porastov pšenice letnej formy ozimnej a jačmeňa siateho jarného v jednotlivých krajoch SR. Na základe získaných hodnôt bola následne vypracovaná prognóza úrod týchto dvoch plodín.detail

Spolupráca so stredoškolákmi

V školskom roku 2017/2018 realizoval Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch úspešnú spoluprácu s Gymnáziom Jána Baltazára Maginu vo Vrbovom. Cieľom tejto spolupráce bolo umožniť študentom gymnázia nielen teoreticky sa vzdelávať v prírodovedne orientovaných predmetoch biológia a chémia, ale aj prakticky si nadobudnuté vedomosti...detail

Pozvánka na Dni poľa obilnín, repky a maku v Malom Šariši

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v spolupráci s firmou Bayer  organizujú „Deň poľa obilnín, repky a maku v Malom Šariši“, ktoré sa uskutoční 21.6.2018 o 09:30 hodine na NPPC-VÚRV- VŠS Malý Šariš“. Tešíme sa na Vašu návštevu!detail

DEŇ POĽA OBILNÍN zameraný na pestované odrody, regulátory rastu a fungicídy

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v spolupráci s firmou Bayer  organizujú „Deň poľa obilnín zameraný na pestované odrody, regulátory rastu a fungicídy“, ktoré sa uskutoční 26.6.2018 o 10:00 hodine na NPPC-VÚRV- VŠS Vígľaš -Pstruša. Tešíme sa na Vašu návštevu!detail

Deti Spojenej školy v Piešťanoch budú s výskumníkmi vo VÚRV spoznávať tradičné plodiny.

Spojená škola Piešťany sa spolu s NPPC-VÚRV v Piešťanoch zapojila v máji 2018 do riešenia projektu s názvom „Tradície pre rozvoj našich detí“. Projekt reaguje na vyhlásenie roku 2018 Európskym rokom kultúrneho dedičstva a nadväzuje na tri spoločne riešené projekty v období október 2014 až december 2017 s názvami „Zdravie z prírody -...detail

SLOVAK / ENGLISH