Archív aktualít

Prognóza úrod pšenice letnej f. ozimnej a jačmeňa siateho jarného v roku 2018

V termíne od 20. do 27. júna 2018 vykonali pracovníci NPPC- VÚRV inventarizáciu stavu porastov pšenice letnej formy ozimnej a jačmeňa siateho jarného v jednotlivých krajoch SR. Na základe získaných hodnôt bola následne vypracovaná prognóza úrod týchto dvoch plodín.detail

Spolupráca so stredoškolákmi

V školskom roku 2017/2018 realizoval Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch úspešnú spoluprácu s Gymnáziom Jána Baltazára Maginu vo Vrbovom. Cieľom tejto spolupráce bolo umožniť študentom gymnázia nielen teoreticky sa vzdelávať v prírodovedne orientovaných predmetoch biológia a chémia, ale aj prakticky si nadobudnuté vedomosti...detail

Pozvánka na Dni poľa obilnín, repky a maku v Malom Šariši

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v spolupráci s firmou Bayer  organizujú „Deň poľa obilnín, repky a maku v Malom Šariši“, ktoré sa uskutoční 21.6.2018 o 09:30 hodine na NPPC-VÚRV- VŠS Malý Šariš“. Tešíme sa na Vašu návštevu!detail

DEŇ POĽA OBILNÍN zameraný na pestované odrody, regulátory rastu a fungicídy

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v spolupráci s firmou Bayer  organizujú „Deň poľa obilnín zameraný na pestované odrody, regulátory rastu a fungicídy“, ktoré sa uskutoční 26.6.2018 o 10:00 hodine na NPPC-VÚRV- VŠS Vígľaš -Pstruša. Tešíme sa na Vašu návštevu!detail

Deti Spojenej školy v Piešťanoch budú s výskumníkmi vo VÚRV spoznávať tradičné plodiny.

Spojená škola Piešťany sa spolu s NPPC-VÚRV v Piešťanoch zapojila v máji 2018 do riešenia projektu s názvom „Tradície pre rozvoj našich detí“. Projekt reaguje na vyhlásenie roku 2018 Európskym rokom kultúrneho dedičstva a nadväzuje na tri spoločne riešené projekty v období október 2014 až december 2017 s názvami „Zdravie z prírody -...detail

DEŇ MAKOVÉHO POĽA 2018 V ŠURANOCH

Dňa 2. mája 2018 zorganizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš v spolupráci s firmou Labris, s.r.o. z Českej republiky podujatie určené pre pestovateľov maku, odborníkov zaoberajúcich sa rôznymi problémami súvisiacimi s pestovaním maku, ale aj pre záujemcov o spracovanie a...detail

Pozvánka POLNÍ DEN

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby v spolupráci s firmou LABRIS, s.r.o. organizujú „Poľné stretnutie pestovateľov maku“, ktoré sa uskutoční 2.5.2018 o 11:00 hodine v Šuranoch. Tešíme sa na Vašu návštevu!detail

Pozvánka na vedeckú kaviareň

Vedeckú kaviareň na tému "Ovos pre 3. tisícročie" organizuje NPPC - Výskumnýústav rastlinnej výroby v Piešťanoch v spolupráci s CVTI SR dňa 19. apríla2018 o 16:30 hod. Posedenie pri šálke kávy s Ing. Petrom Hozlárom, PhD.,šľachtiteľom a kurátorom ovsa siateho bude v Klubovni La MUSICA (Teplická2210/39). Všetkých srdečne pozývame!detail

Tlačová správa

Stav pšenice po prezimovaní 2018detail

Ponuka osivá pre výsev v roku 2018

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Vám ponúka osivá kvalitných slovenských odrôd maku siateho, obilnín a ďateliny lúčnej pre výsev v roku 2018. Ponuka na predaj osív maku siateho – TU Ponuka na predaj osív jarných obilnín a ďateliny lúčnej – TU Ponuka na predaj osív ozimných obilnín na jeseň 2018 – TU detail

SLOVAK / ENGLISH