Archív aktualít

Dňa 8. novembra 2018 sa konala vedecká kaviareň na tému „ Chlieb náš každodenný“

Pšeničný chlieb patrí v Slovenskej republike k najzákladnejším potravinám. Výskumy dokazujú, že pestovanie pšenice a príprava chleba z nej má veľmi dlhú históriu. Vek chleba sa totiž odhaduje na 30 000 rokov a svoj pôvod má v Európe. Pôvodne chlieb vyzeral ako chrumkavá sušienka; praľudia v období paleolitu mleli korene rastliny podobnej zemiakom...detail

Mak siaty pre Slovensko

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby v spolupráci s firmou LABRIS, s.r.o. organizujú 10. odborný seminár, ktorý sa uskutoční  dňa 20. novembra 2018  vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122. Piešťany.detail

Vedecká kaviareň - "Chlieb náš každodenný"

NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch organizuje vedeckú kaviareň, ktorá sa bude konať v termíne 8. november 2018 o 16:30 hod. v priestoroch klubovne LaMUSICA v Piešťanoch. Témou je "Chlieb náš každodenný", hosťom vedeckej kaviarne Ing. Soňa Gavurníková, PhD., vedecký pracovník Laboratória kvality pšenice NPPC-VÚRV v Piešťanoch. Vedecká...detail

Eko bio pšenica

"Eko bio pšenica" bola prezentovaná na medzinárodnej akcii Európska noc výskumníkov v piatok 28.09.2018. Cieľom prezentácie VURV bolo ukázať nové odrody pšenice špaldovej, dvojzrnovej a jednozrnovej a porovnať ich morfológiu a nutričnú kvalitu s pšenicou letnou formou ozimnou. Návštevníci stánku mohli pozorovať semená nielen pod binokulárnou lupou, ale aj...detail

Vedecký veľtrh

Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch ako jeden z ústavov Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra sa zapojil v piatok 14. septembra 2018 v čase od 8:30 hod. do 17:00 hod. do propagácie vedy na akcii Vedecký veľtrh na Námestí nákupného centra EUROVEA v Bratislave. detail

Ocenenie NPPC-VÚRV-VŠS Malý Šariš za výsledky výskumu a odbornej práce na Agrokomplexe 2018

NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany; Výskumno- šľachtiteľská stanica Malý Šariš získala prestížne ocenenie „Zlatý kosák“  za Mak siaty, MS Harlekyndetail

Pozvánka na výstavu genetických zdrojov marhúľ, broskýň a liečivých rastlín. Piešťany, 19.7.2018

Dňa 19. júla 2018 organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch výstavu genetických zdrojov marhúľ, broskýň a liečivých rastlín, na ktorú Vás týmto pozývame. Súčasťou akcie bude aj poradenstvo v oblasti pestovania predmetných plodín.detail

Deň poľa VŠS Malý Šariš - tlačová správa

Pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a v spolupráci so spoločnosťami Bayer, Labris, ORGANIX, Pioneer Hi-bred Slovensko a JS Agrotechnika sa  vo Výskumnej šľachtiteľskej stanici (VŠS) v Malom Šariši uskutočnil dňa 21. júna 2018  Deň poľa obilnín, repky a maku“ Reportáž dennik Korzár detail

Prognóza úrod pšenice letnej f. ozimnej a jačmeňa siateho jarného v roku 2018

V termíne od 20. do 27. júna 2018 vykonali pracovníci NPPC- VÚRV inventarizáciu stavu porastov pšenice letnej formy ozimnej a jačmeňa siateho jarného v jednotlivých krajoch SR. Na základe získaných hodnôt bola následne vypracovaná prognóza úrod týchto dvoch plodín.detail

Spolupráca so stredoškolákmi

V školskom roku 2017/2018 realizoval Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch úspešnú spoluprácu s Gymnáziom Jána Baltazára Maginu vo Vrbovom. Cieľom tejto spolupráce bolo umožniť študentom gymnázia nielen teoreticky sa vzdelávať v prírodovedne orientovaných predmetoch biológia a chémia, ale aj prakticky si nadobudnuté vedomosti...detail

SLOVAK / ENGLISH