Archív aktualít

3. vzdelávací seminár PRV "Poľnohospodárske využívanie horských a podhorských oblastí Slovenska".

V dňoch 26. - 27. 10. 2010 sa na CVRV - VÚTPHP Banská Bystrica uskutoční 3. vzdelávací seminár PRV "Poľnohospodárske využívanie horských a podhorských oblastí Slovenska".detail

Mak siaty pre Slovensko.

Dňa 4. novembra sa uskutoční vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch 2. seminár "Mak siaty pre Slovensko". Vaša účasť je vítaná!detail

Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín v podmienkach Slovenska.

Medzinárodná odborná akcia určená pre odbornú verejnosť, ktorá sa uskutoční 5. októbra 2010 na pokusnom poli Výskumného pracoviska VÚRV Piešťany v Borovciach.detail

Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín.

V dňoch 26.-27. októbra 2010 sa uskutoční v hoteli Piešťany 17. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín". Informácie v prílohe.detail

Plán podujatí CVRV Piešťany na rok 2010

Prehľad vedeckých a odborných podujatí, ktoré CVRV Piešťany a jeho pracoviská plánujú zorganizovať v roku 2010.detail

3rd Regional Workshop SALVERE in Slovakia.

Pozvánka na 3. regionálny workshop v rámci projektu SALVERE, konaný 22. a 23. 9. 2010 v Selciach.detail

Výstava broskýň

Výstava bude otvorená 11. 8. a 12. 8. od 8.00 hod do 16:00 hod, v piatok 13. 8. 2010 od 8:00 do 12:00 hod. v priestoroch CVRV Piešťany na Bratislavskej ceste 122 v Piešťanoch. detail

Deň makového poľa 2010

Pozvánka „Deň makového poľa 2010“   20. 7. 2010     Salaš Kostrín /958 44 Klátova Nová Ves - Janova Ves/ detail

Tlačová správa

Realizácia a plnenie projektu REVERSEdetail

SLOVAK / ENGLISH