Archív aktualít

3rd Regional Workshop SALVERE in Slovakia.

Pozvánka na 3. regionálny workshop v rámci projektu SALVERE, konaný 22. a 23. 9. 2010 v Selciach.detail

Výstava broskýň

Výstava bude otvorená 11. 8. a 12. 8. od 8.00 hod do 16:00 hod, v piatok 13. 8. 2010 od 8:00 do 12:00 hod. v priestoroch CVRV Piešťany na Bratislavskej ceste 122 v Piešťanoch. detail

Deň makového poľa 2010

Pozvánka „Deň makového poľa 2010“   20. 7. 2010     Salaš Kostrín /958 44 Klátova Nová Ves - Janova Ves/ detail

Tlačová správa

Realizácia a plnenie projektu REVERSEdetail

DEŇ POĽNÝCH PLODÍN, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

22. júna 2010 o 9:30 hod. v Borovciach pri Piešťanoch Vám predstavíme: - Obnoviteľné zdroje energie, technologické postupy pestovania tradičných i minoritných energetických plodín na ornej pôde. - Zaujímavosti v ošetrení repky olejnej. - Vplyv burín v zúženom osevnom postupe na znižovanie úrod. detail

Metodický pokyn pre účasť na riešení úlohy Národný program ochrany genetických zdrojov rastlín.

Metodický pokyn pre účasť na riešení úlohy odbornej pomoci pre MP SR „Národný program ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo a využívanie genetickej variability rastlín“ v roku 2010.detail

Final Conference TRUEFOOD (Traditional United Europe Food)

Final Conference TRUEFOOD Project (Traditional United Europe Food), Brussels, Bibliothéque Solvay, 13 April 2010detail

Informačná publikácia, VÚA Michalovce

Celý text v položke VIAC (Publikácie VÚA Michalovce)detail

6. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Pozvánka a záväzná prihláška na 6. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo“, Piešťany, hotel Piešťany, 26. - 27. máj 2010detail

18th EUCARPIA GENETIC RESOURCES SECTION

Plant Genetic Resources and their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture which was realized in Piešťany, Slovak Republic from 23 May 2007 to 26 May 2007detail

SLOVAK / ENGLISH